Порушення психіки

Порушення психіки лишай

порушення психіки - Це викривлене сприйняття реально існую­-чих предметів і речей навколишнього світу. ілюзії подрузі­-ються на слухові, тактильні, смакові, нюхові і фітельние. Прикладом зорової ілюзії може бути: кущ, що стоїть в лісі біля дороги, може бути прийнятий за звіра, що висить на спинці стільця костюм може прийматися за людини і т. Д.

Прикладом слухових ілюзій можуть служити падаючі кап­-ли води, шум від падіння яких приймається за розмову або музику.

Часто ілюзії можуть спостерігатися і у здорових людей. Це може бути в тих випадках, коли сприйняття навколишнього бував­-ет невиразним (напівтемрява, гучне приміщення) або людина знаходиться в стані емоційної напруги.

Відео: Причини порушення психічних кордонів особистості

Слухові і зорові ілюзії часто виникають у инфек­-ційних хворих. Можуть вони спостерігатися при хронічних тя­-желих отруєннях, при тривалому голодуванні і виснаженні.

У неврології і психіатрії виділяють ще фізичні мул­-люзіі (ложка, опущена в склянку з водою, здається надлом­-ленній).

галюцинації

Галюцинаціями називають уявні сприйняття, які не мають своїм джерелом зовнішній предмет. галюцинації мо­-гут бути елементарними і більш складними. До елементарним можна віднести раптово виникають відчуття стукоту, Грохо­-ту (акоазми), шуму. Більш складні галюцинації складають­-ся в картини, проносяться перед очима хворої людини, голоси, спів.

За органам почуттів галюцинації поділяються на слухові, зри­-тільні, смакові і нюхові.

Слухові галюцинації (вербальні) характеризуються тим, що хворий чує окремі слова, фрази і пропозиції. Іноді чутні слова носять загрозливий або наказую­-щий характер. Хворий не може їх не послухатися і вчиняє дії, небезпечні для себе та оточуючих.

Зорові галюцинації можуть мати як звичайний вид, так і представлятися в збільшеному, потворно спотвореному ві­-де. Вони можуть виникати у вигляді окремих фігур або у вигляді це­-лих зорових сцен. Зорові галюцинації іноді можуть являти собою сприйняття цілого предмета, а окремих його частин (хворому може представитися дерево, на якому гілки і листя існують окремо один від одного).

порушення психіки. тактильні галюцинації

Тактильні галюцинації представляються хворому як при­-косновение до тіла стороннього предмета, почуття повзання по тілу чогось неприємного і липкого (черви, гусениці, кома­-ри). Тактильні галюцинації завжди предметними. людина точ­-но може сказати, що повзе, припустимо, у нього по щоці.

Іноді галюцинації виникають у хворих не постійно, а при зовнішньому роздратуванні, яке може діяти на той же аналізатор. Наприклад, в шумі дощу хворий чує ше­-пот, при припиненні дощу шепіт зникає. зорові гал­-люцінаціі різко посилюються при натисканні на очне яблуко хворого (так буває при білій гарячці).

галюцинації не існують самі по собі, а входять в раз­-особисті синдроми (синдром потьмарення свідомості, делірій). Іноді перед поглядом хворого розгортаються цілі баталії, сцени, свідком яких він є. При цьому хворий відчуває всі види галюцинацій: тактильні, зорові, слухові.

Виділяють синдром так званого слухового галлюциноза, коли хворий чує голоси кількох людей, розмовляючи­-чих між собою. такі галюцинації зазвичай спостерігаються при білій гарячці, сифілісі мозку.

Також в окремий вид виділяють хронічний тактильний галлюциноз. Хворому постійно здається, що по шкірі і під шкірою у нього повзають черв`яки або мурашки. Цей вид галлюцинов­ через часто зустрічається при старечих психозах, при органічних захворюваннях центральної нервової системи.

Про наявність галюцинацій у хворого можна судити з його поведінки. Хворий дратується, свариться, сміється, плаче, відповідає оборонної реакцією на уявне напад і т.д.

Специфічних галюцинацій при різних психічних шболеваніях не існує. Можна говорити лише про преобла­-данії того чи іншого виду галюцинацій при різних забо­-леваниях.

порушення психіки. розлади пам`яті.

Розлади пам`яті звуться діемнезіі. При цьому явле­-ванні втрачається або знижується здатність запам`ятовування, відтворення і запам`ятовування окремих подій.

Всі розлади пам`яті ділять на два види: амнезії (відсутність пам`яті) і парамнезії (обмани пам`яті).

Амнезії можуть мати різний характер. При ретроградної амнезії (випадання з пам`яті днів, місяців і років, що передують цьому захворюванню) хворий може не пам`ятати деякі події свого життя (часткова ретроградна амнезія) або він не пам`ятає весь ланцюг подій повністю, включаючи своє ім`я та прізвище (системна ретроградна амнезія).

Є ще поняття фиксационной і репродукционной Амне­-зій. При першій хворий позбавлений можливості запам`ятовувати теку­-щие події, при другій він не може відтворити в пам`яті необхідні відомості, потрібні в даний момент.

Прогресуюча амнезія - послідовний розпад пам`яті від нових, недавно придбаних знань, до старих. най­-чіткіше зберігаються в пам`яті події далекого дитинства, події ж останніх років випадають з пам`яті повністю.

Парамнезії можуть ділитися на помилкові спогади і ис­-каженія пам`яті. При деяких видах парамнезій деякі події повністю випадають з пам`яті, а їх місце займають вигадані події, факти і випадки.

До пам`ять відносяться і ті випадки, коли хворим показує­-ся, що події, що відбуваються з ними в даний момент, вже відбувалися.

розлади пам`яті характерні для симптоматичних пси­-хозов, епілепсії, травм головного мозку, органічних захв­-ваний центральної нервової системи.

розлади мислення
Розлади мислення у психічних хворих можуть бути раз­-нообразние. Вони можуть проявлятися в так званому прискоренні мислення. При цьому темп мислення настільки пришвидшується, що хворий не встигає висловити свої думки і пережива­-ня. При розмові він пропускає слова і цілі фрази. подоб­-ве стан спостерігається часто в стані маніакально-де­-прессівного психозу.

Стан уповільнення мислення характеризується тим, що в свідомості хворого затримується одне якусь подію або уявлення і він не може від нього звільнитися. Такі хворі загальмовані. Відповідають завжди односкладово, з великими пауза­-ми між словами.

Іноді говорять про в`язкості мислення. При цьому стані великий дуже грунтовний. Якщо його просять про щось расска­-мовити, то він підлягає застряє на другорядних деталях і з великими труднощами добирається до самого істотного в повісті­-Вованом. Слухати таких хворих дуже важко.

В`язкість мислення нерідко спостерігається при епілепсії і пов`язана з уповільненням (малорухомістю) процесів гальмування і збудження, характерним для цього захворювання. До розладів мислення відноситься так зване Резо­-нерство - схильність до порожніх просторікувань і пус­-того мудрування.

Розірваність мислення проявляється в тому, що окремі частини навіть однієї фрази незв`язаних між собою, фрази будують­-ся граматично неправильно. Іноді таких хворих зрозуміти зовсім неможливо.

Відео: Психічні розлади і порушення режиму сну

Резонерство і розірваність мислення частіше зустрічаються при шизофренії.

порушення психіки. Нав`язливі стани.

До нав`язливих станів відносяться стани, що виникають у хворих поза їхньою волею. Їх ділять на дві групи: нав`язливі стани, які не супроводжуються афективними расстройст­-вами, і нав`язливі стани, що супроводжуються афекту­-ними розладами.

До першої групи належить нав`язливе мудрування, на­-вязчівое спогад забутих термінів, формулювань, на­-вязчівий рахунок.

До другої групи можна віднести нав`язливі потягу, вос­-поминання, нав`язливе чрство антипатії, нав`язливе небезпечний­-ня в відношення звичних вчинків і т. д.

1. Нав`язливі сумніви - постійна невпевненість в пра­-ності своїх вчинків і дій. Ця нав`язлива невпевненість існує всупереч розуму і логіці. Хворі з 10 раз перевіряють, чи виключені електроприлади, закриті двері і т. Д.

2. Нав`язливі спогади - настирливе спогад про який-небудь неприємний факт, подію. Хворий намагається не згадувати про нього, але це у нього не виходить і думка його по­-постійно повертається до одного і того ж сумної події.

3. Нав`язливі думки - поява неправдоподібний­-них уявлень, незважаючи на їхню абсурдність, і прийняття їх за дійсність. Прикладом нав`язливих уявлень може служити наступне: хворому постійно здається, що похований їм найближчий родич насправді жи­-виття, і він постійно уявляє собі всі муки похованого живцем людину.

1. Нав`язливі дії - дії або руху, скоїв­-ються проти волі хворого. Хворий докладає всю волю, що­-б стримати їх, але це у нього не виходить. нав`язливі дейст­ вія до тих пір будуть відволікати хворого, поки вони не будуть зі­-завершені.

2. Нав`язливі страхи (фобії). До них відносяться нав`язливий страх висоти, закритих приміщень, страх смерті або виступ­-лений перед великим скупченням народу і т. д. Часто у одного хворого можуть спостерігатися кілька страхів.

3. Нав`язлива почуття антипатії. Це нав`язливе стан характеризується нічим не виправданою ненавистю до близького або сторонній людині, цинічними і негідними мис­-никами та уявленнями щодо шанованих людей. У ре­-релігійними фанатиків такі уявлення можуть виникнути по відношенню до їх ідолу або божеству.

4. Нав`язливі побоювання щодо виконання звичних вчинків і дій. До них можна віднести боязнь розгубитися при звичайному виступі, боязнь безсоння і т. Д.

Нав`язливі стани можуть спостерігатися при неврозі на­-вязчівих станів, психопатії, шизофренії і енцефалітах.

Показання до госпіталізації хворого різні й залежать від основного захворювання, що викликало нав`язливі стани. Воно і лікується в першу чергу. Велике значення надається заспокійливим засобам (настоянка білої лілії, півонії, елеу­-терококка, огіркової трави і т. д.).

порушення психіки. марення (маячні ідеї).

Під маячними ідеями розуміють помилкові, що виникли на грунті психічної хвороби, судження, що не відповідають действи­-ності.

Ці судження не доступні виправлення і повністю овла­-дівають свідомістю хворих. Сукупність цих помилкових ідей носить назву марення.

По механізму розвитку марення розділяється на хронічно раз­-Віва (систематизований марення) і марення, що виникає гостро (несистематизований).

Систематизований бред тлумачення розвивається повільний­-но, поволі і супроводжується загальною зміною особистості. Маячні ідеї і судження ретельно обгрунтовуються біль­-ним, які призводять послідовний ланцюг доказів, що мають суб`єктивну логіку. Але факти, які наводяться хворим на підтвердження своїх ідей, тлумачаться однобічно, абстрактно і упереджено. Такий бред відрізняється стійкістю.

Одним з варіантів цієї маячні є марення відносини. Хворий вважає, що всі навколишні його факти і події мають відношення саме до нього. Якщо десь розмовляють двоє людей, то обов`язково про нього. Якщо на столі лежить вилка або ніж, то це має до нього пряме відношення, зроблено з метою по­-ллю і якимось умислом.

Марення переслідування. При цьому виді марення хворому здається, що за ним стежать підіслані ворогами люди або організує­-ції. Він стверджує, що за ним вдень і вночі стежать з вікна, переслідують на вулиці. Іноді такі хворі при поїздці в ав­-Тобус і трамваї постійно роблять пересадки, щоб сховатися від «ворогів», часто навіть їдуть в інше місто.

Порушення психіки лишай

Бред отруєння. Хворі впевнені і переконують всіх окружа­-чих, що комусь треба їх отруїти і їм постійно підсипаючи­-ється отруту в їжу. Часто такі хворі повністю відмовляються від їжі і іноді навіть бояться пити воду.

Марення фізичного впливу. Такі хворі стверджують, що на них впливають «особливими» променями, радіохвилями, спе­-ціально створеними машинами, щоб впливом на психи­-ку і фізичне тіло погубити їх.

Ипохондрический маячня. Хворі, які страждають цим видом бре­-да, постійно говорять про свою уявної хвороби. У них «гниє шлунок», «завелися черви в голові», їх серце «давно не рабо­-тане »і т. д.

Всі перераховані вище види марення характерні для біль­-них на шизофренію.

Бред величі і багатства. Хворі вважають себе дуже бога­-тими людьми, що мають вагони грошей і «бочки золота». Часто вони - великі стратеги і полководці, що підкорили світ.

Такий вид марення завжди характеризується крайньою нелепос­-ма. Він часто зустрічається у хворих з прогресуючим пара­-лічом і при слабоумстві.

Бред шкоди. Найчастіше такий вид марення зустрічається у хворих зі старечим недоумством. Хворим весь час здається, що їх обкрадають, забирають у них речі, цінності та гроші. Молярний постійно переховують те, що у них є, потім за­-бувають про це і ніяк не можуть знайти заховане, так як па­-м`яти у них, як правило, порушена. Навіть перебуваючи в лікарні, такі хворі ховають все, що можна, від можливих злодіїв і грабіжників.

Бред самозвинувачення. Часто хворі каються в гріхах, які вони, нібито, зробили, звинувачують себе у вбивстві, крадіжці, заявляють, що завдали державі «страшної шкоди» і т. Д.

Цей вид марення найчастіше зустрічається у хворих з пресінільним психозом (в старечому віці).

І. П. Павлов пояснював виникнення марення-появою в мозку патологічного вогнища збудження. Навколо цього вогнища розливається зона стійкого гальмування. Останнє буває на­-стільки сильним, що може перервати зв`язок між ділянкою збудження і іншими ділянками кори. Тому при лю­-бом вигляді марення відсутня критика.

порушення психіки. розлади емоцій

Емоції - це почуття людини. Нам притаманні почуття радос­-ти, гніву, печалі, любові. У нормі всі психічні процеси, що відбуваються з людиною, супроводжуються емоціями, навіть при роботі ми втомлюємося швидше, якщо робота нам не подобається, якщо вона однотонна, нудна і до неї не лежить душа. І на­-оборот, людина може «горіти» на улюбленій роботі, віддаючи їй увесь свій вільний час і всі сили, і не відчувати вус­-талости.

Організм людини тісно пов`язаний з навколишнім середовищем, і на нього постійно діють впливу, як зовнішні, так і вну­-тертя. Характер цього впливу і наша емоційна ре­-акція на них визначають наш настрій.

Бурхливий прояв емоцій (печаль, гнів, радість) носить на­-звання афекту.

Афект може бути патологічним, якщо відбувається на тлі затьмареної свідомості. Саме в стані афекту че­ людино може зробити тяжкий злочин, так як в цей момент його дії не контролюються центральною нервовою системою.

Виразниками емоцій можуть бути жести, міміка, сміх, сле­-зи. При різних емоційних станах організму про­-виходять різні зміни в обміні речовин (так, при віз­-нення почуття гніву в кров виділяється велика кіль­-ство адреналіну і цукру, а так як від кількості цукру зави­-сит живлення м`язів, то організм заздалегідь готує себе до віз­-можной захисту, При різних психічних захворюваннях можна говорити про підвищення або зниження емоційності.

Відео: Порушення психіки може статися у кожного

До зниженим емоційним станам ставляться: без­-відмінність, емоційна тупість.

Депресія. Це почуття протилежно ейфорії. Хворі відчувають безпричинну тугу, і все навколишнє бачиться їм тільки в похмурих тонах. Рухи у таких хворих зазвичай уповільнені, почуття безвиході не покидає їх ні вдень, ні вночі. Часто хворим здається, що життя не має сенсу, що нічого хорошого в ній немає і не буде. Депресія може скінчитися спробою до самогубства.

Це емоційний стан характерно для депресивно- маніакального психозу. Розлади вольової діяльності

Свідоме життя людини постійно пов`язана з вольовими функціями. При більшості психічних захворювань ці функції порушуються. Розлади вольових функцій можна розділити на дві великі групи: підвищення вольових функцій і зниження їх.

При маніакальних станах відбувається підвищення волі­-вих функцій хворого. Це виражається в мовному і двигун­-ном возбуждениях, які, до речі, носять цілеспрямований характер, але брак уваги позбавляє діяльність хворих завершеності і цілеспрямованості.

порушення психіки. шизофренія

При шизофренії також спостерігається мовне і рухове збудження, але тут не спостерігається підвищення вольової ак­-ності. В цьому випадку руху хворих безладні і ха­-отічни, не цілеспрямовано і безцільні.

При різних депресивних станах (маніакально-де­-прессівний психоз) вольова активність хворого різко знижено­-на. Хворі можуть годинами і цілодобово сидіти в одних і тих же однотипних позах, нічим не хочуть і не можуть зайнятися. Всі дії їх безцільні, рухи уповільнені, на питання вони відповідають односкладово і дуже повільно.

Відео: Дитяча патопсихологія - Порушення психіки дитини (огляд)

При таких захворюваннях, як атеросклероз і пухлини мозку, також може спостерігатися зниження вольових функцій.

При різних неврастенії спостерігається розлад ак­-ного уваги (що теж є одним з видів порушен­-ня вольової діяльності), а без уваги людина не може правильно спрямувати будь-яку свою діяльність і зробити її по­-корисної.

Увага людини може бути пасивним і активним. При пасивному увазі людина реагує на всі зовнішні раздра­-жителі без зусиль, все робиться як би само собою.

Активне увагу завжди буває пов`язано з вольовим підсилю­ третьому.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Порушення психіки